Pravila polaganja

INFORMACIJE

O POLAGANJU ÖSD ISPITA U ISPITNOM CENTRU TUZLA

 

ÖSD Tuzla je licencirani ispitni centar za sticanje međunarodno priznatog certifikata o poznavanju njemačkog jezika. ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch-Austrijska jezička diploma) je ispit koji služi kao dokaz o poznavanju njemačkog jezika, a služi za:

  • Spajanje porodice (A1/ ZA1)
  • Produženje vize te određena zanimanja (A2/ZA2)
  • Regulisanje trajnog boravka te dobivanje posla za određena zanimanja, kao što je medicinska struka  (B1/ZB1)
  • Upis na studij, te zapošljavanje  (B2/ZB2-C1/ZC1)
  • Ispit je međunarodno priznat te je ravnopravan ispitima Goethe-Instituta i TELC-a
  • Certifikati se štampaju  u centrali Austrijske jezičke diplome u Beču.

 

Testiranje se vrši po pravilniku ÖSD centrale u Beču u terminima koji su objavljeni na web-stranicama www.osdtuzla.ba i www.osd.at.

Prijava ispita

Ispit je potrebno prijaviti 4-6 sedmica prije željenog ispitnog termina. Prilikom prijave  moguće se informisati o samoj formi ispita i načinu ispitivanja, a primjer ispita se može pronaći na www.osd.at.

Forma ispita

Ispit na nivoima A1, A2, B2 i C1 sastoji se iz pismenog i usmenog dijela ispita.

Pismeni dio ispita sadrži vještine čitanje, slušanje i pisanje koje čine jednu cjelinu. Ukoliko položite samo pismeni ili usmeni dio ispita, dio koji niste položili polažete u roku od godinu dana, s tim da Vam se položeni dio ispita priznaje.

 

Nivo  B1 čine četiri zasebna modula (čitanje, slušanje, pisanje i govor). Za svaki položeni modul se izdaje poseban certifikat. Ukoliko kandidat ne položi neke od modula, iste može polagati u roku od godinu dana u bilo kojem ÖSD centru. Moguće je polagati svaki modul zasebno. Konačni certifikat se dobije ukoliko kandidat položi sva četiri modula u centru gdje je položio zadnji modul. Prilikom polaganja pojedinačnih modula kandidat je dužan donijeti kopije prethodno položenih modula.

Prijava ispita

Ukoliko se prijavite i izvršite uplatu za ispit (isključivo transakcijskim putem), dobićete ca. sedam dana prije ispita detaljan raspored (vrijeme i mjesto) polaganja ispita. Storniranje i prebacivanje prijave na neki drugi rok nije moguće.

Rezultati ispita i certifikati

Sav ispitni materijal se šalje u centralu na ispravljanje i dalju obradu, a nakon što centrala objavi rezultate ispita (ca.4-6 sedmica nakon ispitnog termina), kandidati će biti obaviješteni o istim kao i o podjeli certifikata za položeni ispit.

Certifikat se dobije i za nepoložen ispit ili dio ispita osim na nivou B1.

Uvid u rad

Sav ispitni materijal se arhivira u Centrali, te prema pravilniku ÖSD-a nije moguć uvid u rad. Uvid je moguć isključivo u bodovnu listu (osim modula Lesen i Hören na B1 nivou) slanjem zahtjeva na bewertung@osd.at  koji dobijete u svom ispitnom centru. Ukoliko niste zadovoljni rezultatom ispita, imate pravo uložiti žalbu Centrali na bewertung@osd.at u roku od pet sedmica nakon dobivanja certifikata.

Identifikacija kandidata

Na ispit je potrebno donijeti identifikacijski dokument sa slikom i neovjerenu kopiju istog. Ukoliko polažete samo dio ispita, potrebno je ponijeti i kopiju certifikata o položenom dijelu (pismeni, usmeni dio ili modula) kao i original(e) na uvid.

Upotreba mobilnih telefona

Tokom ispita nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona i ostalih uređaja za prenos podataka. Mobilni telefoni moraju biti isključeni i odloženi prema uputama dežurnog nastavnika, kao i jakne i torbe. Korištenje mobilnog telefona, te slikanje ispitnog materijala dovodi do isključenja sa ispita i zabrane pristupu ÖSD ispitima u bilo kojem licenciranom ÖSD – ispitnom centru.

Upotreba rječnika

Upotreba rječnika dozvoljena je na nivoima B2 (jednojezični ili dvojezični rječnik) i C1 (isključivo jednojezični rječnik). Na nivoima A1, A2 i B1 nije dozvoljena upotreba rječnika. Dežurni nastavnik provjerava sadržaj rječnika, te nije dozvoljeno unaprijed ispisati tekstove u rječnik niti koristiti nedozvoljene unaprijed pripremljene materijale.

Za vrijeme ispita …

Za vrijeme ispita nije dozvoljeno razgovarati sa drugim kandidatima niti pitati dežurnog nastavnika za pomoć. Usmeni ispit se snima i zajedno sa ispitnim materijalom šalje u centralu. Nakon usmenog ispita nije dozvoljeno zadžavati se na hodnicima i razgovarati sa drugim kandidatima o sadržaju ispita.

Nije dozvoljeno vršiti pritisak na ispitivače i dežurne nastavnike vezano za ocjenjivanje testova.

Kršenje pravila dovodi do isključenja sa ispita i zabrane pristupa ÖSD-ispitima.